เกาะสีชัง


“สีชัง ชังแต่ชื่อ เกาะนั้นหรือจะชังใคร”

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

“จุฑาธุชราชฐาน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ วัดไหนเกาะขาม ลือนามพระพุทธบาท หาดทรายงามล้ำค่า เมืองท่าพาณิชย์”

คำขวัญประจำอำเภอเกาะสีชัง

Overall

เกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดปานกลาง ซึ่งได้รับการตั้งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี (อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย) อยู่ห่างจากฝั่ง (อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี) ประมาณ 12 กิโลเมตร

ในทางประวัติศาสตร์ เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ คือ

1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4
2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และมีการสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน ขึ้นที่เกาะแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งทำให้เกาะสีชังเป็นเพียงเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือเขตพระราชฐานตั้งอยู่ (ปัจจุบันยังมีอยู่)

ในปัจจุบัน เกาะสีชังยังเป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ และยังถือว่าเป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่หนึ่งในประเทศไทย ด้วยบรรยากาศแบบท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านเกาะสีชัง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเกาะ และยังมีชายหาดที่สวยงามอีกด้วย อีกทั้งเกาะสีชังยังเป็นจุดตกปลาที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งที่มักจะมีผู้คนหลั่งใหลกันมาตกปลากันตลอดทั้งปี